Thống kê
Hôm nay : 23
Tháng 10 : 1.180
Năm 2021 : 16.249
Đại hội Chi bộ trường mầm non Độc Lập nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội Chi bộ trường mầm non Độc Lập nhiệm kỳ 2020-2023.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Đảng Ủy Phường Trung Thành về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Thành nhiệm kỳ 2020 ...